Transparencia

Actas institucionales

Asamblea General
Nombre Año Documento
     
Acta de Asamblea General - 1 2020  Descargar
Acta de Asamblea General - 2 2020  Descargar
     
Acta de Asamblea General - 1 2019  Descargar
Acta de Asamblea General - 2 2019  Descargar
Acta de Asamblea General - 3 2019  Descargar
     
Acta de Asamblea General - 1 2018  Descargar
Acta de Asamblea General - 2 2018  Descargar
Acta de Asamblea General - 3 2018  Descargar
Acta de Asamblea General - 4 2018  Descargar
Acta de Asamblea General - 5 2018  Descargar
     
Acta de Asamblea General - 1 2017  Descargar
Acta de Asamblea General - 2 2017  Descargar
Acta de Asamblea General - 3 2017  Descargar
Acta de Asamblea General - 4 2017  Descargar
     
Acta de Asamblea General - 1 2016  Descargar
Acta de Asamblea General - 2 2016  Descargar

Consejo Universitario
Nombre Año Documento
     
Actas N° 01-2020-CUO 2020  Descargar
Actas N° 01-2020-CUE 2020  Descargar
Actas N° 02-2020-CUO 2020  Descargar
Actas N° 02-2020-CUE 2020  Descargar
     
Acta N° 001-2019-CUO 2019  Descargar
Acta N° 001-2019-CUE​ 2019  Descargar
Acta N° 002-2019-CUO 2019  Descargar
Acta N° 002-2019-CUE​ 2019  Descargar
Acta N° 003-2019-CUO 2019  Descargar
Acta N° 003-2019-CUE​ 2019  Descargar
Acta N° 004-2019-CUO 2019  Descargar
Acta N° 004-2019-CUE​ 2019  Descargar
Acta N° 005-2019-CUO 2019  Descargar
Acta N° 005-2019-CUE​ 2019  Descargar
Acta N° 006-2019-CUO 2019  Descargar
     
Acta N° 001-2018-CUE​ 2018  Descargar
Acta N° 01-2018-CUO 2018  Descargar
Acta N° 02-2018-CUE 2018  Descargar
Acta N° 02-2018-CUO​  2018  Descargar
Acta N° 03-2018-CUE​  2018  Descargar
Acta N° 03-2018-CUO​  2018  Descargar
Acta N° 04-2018-CUE​ 2018  Descargar
Acta N° 04-2018-CUO​  2018  Descargar
Acta N° 05-2018-CUE 2 2018  Descargar
Acta N° 05-2018-CUO 2018  Descargar
Acta N° 06-2018-CUO 2018  Descargar
     
Acta N° 001-2017-CUO 2017  Descargar
Acta N° 001-2017-CUE 2017  Descargar
 Acta N° 002-2017-CUO 2017  Descargar
 Acta N° 002-2017-CUE 2017  Descargar
 Acta N° 003-2017-CUO 2017  Descargar
 Acta N° 003-2017-CUE 2017  Descargar
 Acta N° 004-2017-CUO 2017  Descargar
 Acta N° 004-2017-CUE 2017  Descargar
 Acta N° 005-2017-CUO 2017  Descargar
 Acta N° 006-2017-CUO 2017  Descargar
 Acta N° 007-2017-CUO 2017  Descargar
     

Consejo de Facultades
Actas de Facultad de Ciencias Sociales
Nombre Año Documento
     
Acta N° 001-2020-FCCSS 2020  Descargar
Acta N° 002-2020-FCCSS 2020  Descargar
Acta N° 003-2020-FCCSS 2020  Descargar
Acta N° 004-2020-FCCSS 2020  Descargar
Acta N° 005-2020-FCCSS 2020  Descargar
Acta N° 006-2020-FCCSS 2020  Descargar
Acta N° 007-2020-FCCSS 2020  Descargar
Acta N° 008-2020-FCCSS 2020  Descargar
Acta N° 009-2020-FCCSS 2020  Descargar
Acta N° 010-2020-FCCSS 2020  Descargar
Acta N° 011-2020-FCCSS 2020  Descargar
Acta N° 012-2020-FCCSS 2020  Descargar
     
 Acta N° 001-2019-FCCSS  2019  Descargar
 Acta N° 002-2019-FCCSS  2019  Descargar
 Acta N° 003-2019-FCCSS  2019  Descargar
 Acta N° 004-2019-FCCSS  2019  Descargar
 Acta N° 005-2019-FCCSS 2019  Descargar
 Acta N° 006-2019-FCCSS 2019  Descargar
 Acta N° 007-2019-FCCSS 2019  Descargar
 Acta N° 008-2019-FCCSS 2019  Descargar
 Acta N° 009-2019-FCCSS 2019  Descargar
     
 Acta N° 001-2018-FCCSS  2018  Descargar
 Acta N° 002-2018-FCCSS  2018  Descargar
 Acta N° 003-2018-FCCSS  2018  Descargar
 Acta N° 004-2018-FCCSS  2018  Descargar
 Acta N° 005-2018-FCCSS  2018  Descargar
 Acta N° 006-2018-FCCSS  2018  Descargar
 Acta N° 007-2018-FCCSS  2018  Descargar
 Acta N° 008-2018-FCCSS  2018  Descargar
 Acta N° 009-2018-FCCSS  2018  Descargar
 Acta N° 010-2018-FCCSS  2018  Descargar
 Acta N° 011-2018-FCCSS  2018  Descargar
     
 Acta N° 001-2017-FCSS 2017  Descargar
 Acta N° 002-2017-FCSS  2017  Descargar
 Acta N° 003-2017-FCSS  2017  Descargar
 Acta N° 004-2017-FCSS  2017  Descargar
 Acta N° 005-2017-FCSS  2017  Descargar
 Acta N° 006-2017-FCSS  2017  Descargar
 Acta N° 007-2017-FCSS  2017  Descargar
 Acta N° 008-2017-FCSS  2017  Descargar
 Acta N° 009-2017-FCSS  2017  Descargar
     
 Acta  001-2016-FCSS 2016  Descargar
 Acta  002-2016-FCSS  2016  Descargar
 Acta  003-2016-FCSS  2016   Descargar
 Acta  004-2016-FCSS  2016  Descargar
 Acta  005-2016-FCSS  2016  Descargar
 Acta  006-2016-FCSS  2016  Descargar
 Acta  007-2016-FCSS  2016  Descargar
 Acta  008-2016-FCSS  2016  Descargar
 Acta  009-2016-FCSS  2016  Descargar
 Acta  010-2016-FCSS  2016  Descargar
 Acta  011-2016-FCSS  2016  Descargar
 Acta N° 012-2016-FCSS  2016  Descargar
     

Consejo de Facultades
Actas de Facultad de Educación, Filosofía y Ciencias Humanas
Nombre Año Documento
     
Acta N° 001-2020-FFECH 2020  Descargar
Acta N° 002-2020-FFECH 2020  Descargar
Acta N° 003-2020-FFECH 2020  Descargar
Acta N° 004-2020-FFECH 2020  Descargar
Acta N° 005-2020-FFECH 2020  Descargar
Acta N° 006-2020-FFECH 2020  Descargar
Acta N° 007-2020-FFECH 2020  Descargar
Acta N° 008-2020-FFECH 2020  Descargar
Acta N° 009-2020-FFECH 2020  Descargar
Acta N° 010-2020-FFECH 2020  Descargar
Acta N° 011-2020-FFECH 2020  Descargar
     
 Acta N° 001-2019-FFECH  2019  Descargar
 Acta N° 002-2019-FFECH  2019  Descargar
 Acta N° 003-2019-FFECH  2019  Descargar
 Acta N° 004-2019-FFECH  2019  Descargar
 Acta N° 005-2019-FFECH  2019  Descargar
 Acta N° 006-2019-FFECH  2019  Descargar
 Acta N° 007-2019-FFECH  2019  Descargar
 Acta N° 008-2019-FFECH  2019  Descargar
 Acta N° 009-2019-FFECH  2019  Descargar
 Acta N° 010-2019-FFECH  2019  Descargar
Acta N° 011-2019-FFECH 2019  Descargar
Acta N° 012-2019-FFECH 2019  Descargar
Acta N° 013-2019-FFECH 2019  Descargar
Acta N° 014-2019-FFECH 2019  Descargar
Acta N° 015-2019-FFECH 2019  Descargar
Acta N° 016-2019-FFECH 2019  Descargar
     
 Acta N° 001-2018-FFECH  2018  Descargar
 Acta N° 002-2018-FFECH  2018  Descargar
 Acta N° 003-2018-FFECH-EO  2018  Descargar
 Acta N° 004-2018-FFECH  2018  Descargar
 Acta N° 005-2018-FFECH  2018  Descargar
 Acta N° 006-2018-FFECH-EO  2018  Descargar
 Acta N° 007-2018-FFECH  2018  Descargar
 Acta N° 008-2018-FFECH  2018  Descargar
 Acta N° 009-2018-FFECH  2018  Descargar
 Acta N° 010-2018-FFECH-EO  2018  Descargar
 Acta N° 011-2018-FFECH  2018  Descargar
 Acta N° 012-2018-FFECH  2018  Descargar
 Acta N° 013-2018-FFECH  2018  Descargar
 Acta N° 014-2018-FFECH-EO  2018  Descargar
 Acta N° 015-2018-FFECH  2018  Descargar
     
 Acta N° 001-2017-FFECH 2017  Descargar
 Acta N° 002-2017-FFECH  2017  Descargar
 Acta N° 003-2017-FFECH  2017  Descargar
 Acta N° 004-2017-FFECH  2017  Descargar
 Acta N° 005-2017-FFECH  2017  Descargar
     
 Acta N° 001-2016-FFECH 2016  Descargar
 Acta  002-2016-FFECH  2016  Descargar
 Acta 003-2016-FFECH  2016  Descargar
 Acta  004-2016-FFECH  2016  Descargar
 Acta  005-2016-FFECH  2016  Descargar
 Acta  006-2016-FFECH  2016  Descargar
 Acta  007-2016-FFECH  2016  Descargar
 Acta  008-2016-FFECH  2016  Descargar
 Acta  009-2016-FFECH  2016  Descargar
     

Consejo de Facultades
Actas de Facultad de Ingeniería y Gestión
Nombre Año Documento
     
 Acta N° 001-2020-FIG 2020  Descargar
Acta N° 002-2020-FIG 2020  Descargar
Acta N° 003-2020-FIG 2020  Descargar
Acta N° 004-2020-FIG 2020  Descargar
Acta N° 005-2020-FIG 2020  Descargar
Acta N° 006-2020-FIG 2020  Descargar
Acta N° 007-2020-FIG 2020  Descargar
Acta N° 008-2020-FIG 2020  Descargar
Acta N° 009-2020-FIG 2020  Descargar
Acta N° 010-2020-FIG 2020  Descargar
     
 Acta N° 001-2019-FIG  2019  Descargar
 Acta N° 002-2019-FIG  2019  Descargar
 Acta N° 003-2019-FIG  2019  Descargar
 Acta N° 004-2019-FIG  2019  Descargar
 Acta N° 005-2019-FIG  2019  Descargar
 Acta N° 006-2019-FIG  2019  Descargar
 Acta N° 007-2019-FIG  2019  Descargar
 Acta N° 008-2019-FIG  2019  Descargar
 Acta N° 009-2019-FIG  2019  Descargar
     
 Acta N° 001-2018-FIG  2018  Descargar
 Acta N° 002-2018-FIG  2018  Descargar
 Acta N° 003-2018-FIG  2018  Descargar
 Acta N° 004-2018-FIG  2018  Descargar
 Acta N° 005-2018-FIG  2018  Descargar
 Acta N° 006-2018-FIG  2018  Descargar
 Acta N° 007-2018-FIG  2018  Descargar
 Acta N° 008-2018-FIG  2018  Descargar
 Acta N° 009-2018-FIG  2018  Descargar
 Acta N° 010-2018-FIG  2018  Descargar
 Acta N° 011-2018-FIG  2018  Descargar
     
 Acta N° 001-2017-FIG 2017  Descargar
 Acta N° 002-2017-FIG  2017  Descargar
 Acta N° 003-2017-FIG  2017  Descargar
 Acta N° 004-2017-FIG  2017  Descargar
 Acta N° 005-2017-FIG  2017  Descargar
 Acta N° 006-2017-FIG 2017  Descargar
     
 Acta N° 001-2016-FIG 2016  Descargar
 Acta N° 002-2016-FIG  2016  Descargar
 Acta N°003-2016-FIG  2016  Descargar
 Acta N° 004-2016-FIG  2016  Descargar
 Acta N° 005-2016-FIG  2016  Descargar
 Acta N° 006-2016-FIG  2016  Descargar
 Acta N° 007-2016-FIG  2016  Descargar
 Acta N° 008-2016-FIG  2016  Descargar
     

Posgrado
Actas de la Escuela de Posgrado
Nombre Año Documento
     
Acta SE CP-EPG N°001-2021 2021  Descargar
     
Acta CP-EPG N°001-2020 2020  Descargar
Acta CP-EPG N°002-2020 2020  Descargar
Acta CP-EPG N°003-2020 2020  Descargar
Acta CP-EPG N°004-2020 2020  Descargar
Acta CP-EPG N°005-2020 2020  Descargar
Acta SE CP-EPG N°001-2020 2020  Descargar
Acta SE CP-EPG N°002-2020 2020  Descargar
Acta SE CP-EPG N°003-2020 2020  Descargar
     
Acta CP-EPG N°001-2019 2019  Descargar
Acta CP-EPG N°002-2019 2019  Descargar
Acta CP-EPG N°003-2019 2019  Descargar
Acta CP-EPG N°004-2019 2019  Descargar
Acta CP-EPG N°005-2019 2019  Descargar
Acta CP-EPG N°006-2019 2019  Descargar
Acta SE CP-EPG N°001-2019 2019  Descargar
Acta SE CP-EPG N°002-2019 2019  Descargar
     
 Acta CP-EPG N°001-2018-EO  2018  Descargar
 Acta CP-EPG N°001-2018  2018  Descargar
 Acta CP-EPG N°002-2018  2018  Descargar
 Acta CP-EPG N°003-2018  2018  Descargar
 Acta CP-EPG N°004-2018  2018  Descargar
 Acta CP-EPG N°005-2018  2018  Descargar
Acta CP-EPG N°006-2018 2018  Descargar
     
 Acta CP-EPG N°001-2017 2017  Descargar
 Acta CP-EPG N°002-2017  2017  Descargar
 Acta CP-EPG N°003-2017  2017  Descargar
 Acta CP-EPG N°004-2017  2017  Descargar
 Acta CP-EPG N°005-2017  2017  Descargar
 Acta CP-EPG N°006-2017 2017  Descargar